Театральна діяльність

Педагогічна наука і практика довела, що театралізована діяльності - це один з ефективних засобів соціалізації дошкільника у процесі осмислення ним морального підтексту літературного твору, участі у грі, що створює сприятливі умови для розвитку. Адже колективна театральна діяльність спрямована на цілісний розвиток особистості дитини, її розкріпачення, самостійну творчість, розвиток психічних процесів.received 579371503889156

received 606826031064636